КАМЕРИЕРСКИ КОЛИЧКИ И КОНТЕЙНЕРИ ЗА БЕЛЬО

Камериерска количка хотели
Професионален подвижен шкаф за чисто и мръсно бельо и контейнери за санитарни консумативи (шампоан, сапун и т.н)
1434,00 лв.