Уреди и консумативи за почистване

Уреди, аксесоари и консумативи подходящи за почистване и поддържане в хотели, ресторанти, търговски зали: микрофибърни кърпи, четки за автомобили, четки за почистване на килими, стирки от памук и микрофибър, метли, кофи за стирки, кош за смет, швамтух, гъби с абразивна лента и мнго други.