Списък на продуктите с марка Lucart

Lucart Professional е първата комапания в Италия въвела стандарта Eco Label. Lucart Professional е бизнес звено на Lucart Group , специализирана в предоставянето на продукти от хартия тип тишу. Продуктите на Лукарт се отнасят до пазара на всички видове консумация извън дома (AFH), като например болнични заведения, столове, индустрии, училища, почистващи фирми, ресторанти, хотели и т.н.