КАРТОНЕНИ ЧАШИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Чаши за кафе за еднократна употреба.