Информация за защита на околната среда

МЕГАКЛИЙН спазва всички закони свързани с опазването на околната среда.