Политика на поверителност

При използване на онлайн услугите на нашият сайт ние събираме от Вас различни данни, част от тях представляващи лични данни. При тях става дума за данни касаещи лични отношения на определено физическо лице или такива с които то може да бъде идентифицирано еднозначно като например: Вашето име, Вашият адрес или Вашият телефонен номер.

При посещение на сайта ни от Ваша страна се предоставят следните данни, които имат за цел осигуряването на функционирането на системите и да осигури информация за посещенията в анонимна форма: заглавие на страницата, използван тип браузър, операционна система, интернет доставчик, домейн на запитването, дата и час на достъпа, имена на изтеглените файлове и Вашият ip-адрес.

Други Ваши данни, имащи характера на лична информация, се събират само, ако бъдат предоставени доброволно, например при попълването на формата за контакт в сайта. Предоставените от Вас лични данни в зависимост от характера им се използват от нас за отговор на Вашите запитвания, както и за цели, свързани с техническото администриране на сайтовете.

Нашият сайт предлага възможността да се абонирате за нашия информационен бюлетин. Можете да се абонирате за него и без да посочвате името си, само посочвайки e-mail адрес и изразявайки съгласието си да го получавате. След като потвърдите съгласието си, което става с изпращането на e-mail за потвърждение на абонамента, ние ще използваме e-mail адреса Ви като получател на информационния бюлетин, чрез който ще бъдете информирани регулярно за актуалните промоции и продуктите на МЕГАКЛИЙН ЕООД.

Предоставяне или друга форма на предаване на Вашите личните данни на трети страни е допустимо само, когато има за цел осъществяване на продажбата или е необходимо за осъществяване на плащането или Вие изрично сте изразили съгласие за това. Например при поръчка онлайн може да се наложи ние да предоставим на доставчик Вашия адрес и данните от поръчката, в случай че доставката ще бъде извършена директно от склада на производителя до Вас. Нашите доставчици получават само информацията необходима за изпълнение на възложената задача. Използването на информацията по друг начин не се разрешава.

При комуникация чрез e-mail пълната защита на данните не може да се гарантира от наша страна.

По всяко време можете в съответствие с разпоредбите на законодателството да поискате информация за съхранените данни, касаещи Вашата личност, техния произход и получател, както и за целта на тяхната обработка. Освен това имате право по определения в законодателството начин данните да бъдат поправени или изтрити, както и да заявите отказ те да бъдат използвани.

БИСКВИТКИ

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Тази политика се отнася до бисквитки и уебсайтове, поддържани от МЕГАКЛИЙН ЕООД с адрес на регистрация: ул. ПЕТКО ВОЙВОДА 6А, БУРГАС.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уебсайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уебсайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер.

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебсайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уебсайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

Какви бисквитки използваме?

Hygiene Market използва два вида бисквитки – временни и фиксирани. Първите са временни файлове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от уебсайта или не затвори използваното от него приложение (уеб браузър). Фиксираните файлове остават в компютъра на потребителя за време, определено в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя. Използваните от Hygiene Market бисквитки са конфигурирани от самия уебсайт, когато го посещавате, и те могат да бъдат разчетени единствено от нeгo. Бисквитки, използвани от партньори на оператор на един уебсайт, включително и без ограничение, потребителите на уебсайта са обект на техни собствени политики за поверителност.

Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен. Изтриване на бисквитки По правило приложенията, използвани за сърфиране в уебсайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра.

Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на приложението (уеб браузъра).

Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уебсайта.

Списък с конкретни бисквитки, използвани от трети страни: 1. gat_UA-53568173-1 – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 10 минути; трета страна: Google Analytics; 2. Gdyn – описание: Информира, оптимизира и обслужва приложения на други уебсайтове, основавайки се на информация от посещенията на текущия уебсайт; срок на годност: 5 години; трета страна: RTB; 3. Gtest – описание: Информира, оптимизира и обслужва приложения на други уебсайтове, основавайки се на информация от посещенията на текущия уебсайт; срок на годност: 5 години; трета страна: RTB; 4. __gfp_64b – описание: Информира, оптимизира и обслужва приложения на други уебсайтове, основавайки се на информация от посещенията на текущия уебсайт; срок на годност: 2 години; трета страна: RTB; 5. __insp_nv – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 1 година; трета страна: Inspectlet; 6. __insp_pad – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 1 година; трета страна: Inspectlet; 7. __insp_ref – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 1 година; трета страна: Inspectlet; 8. __insp_sid – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 1 година; трета страна: Inspectlet; 9.__insp_slim – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 1 година; трета страна: Inspectlet; 10.__insp_targlpt – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 1 година; трета страна: Inspectlet; 11.__insp_targlpu – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 1 година; трета страна: Inspectlet; 12.__insp_uid – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: перманентно; трета страна: Inspectlet; 13.__insp_wid – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 1 година; трета страна: Inspectlet; 14._dc_gtm_UA-52020640-1 – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 10 минути; трета страна: Google Tag Manager; 15._dc_gtm_UA-52020640-5 – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 10 минути; трета страна: Google Tag Manager; 16._dc_gtm_UA-53568173-1 – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 10 минути; трета страна: Google Tag Manager; 17_ga t- описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например неговото уникално ID, за да разграничи дали това е нов или същият потребител; срок на годност: 2 години; трета страна: Google Analytics; 18._gat_UA-52020640-1 – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 10 минути; трета страна: Google Analytics; 19._gat_UA-52020640-5 – описание: Събира анонимна информация за поведението на потребителя в уебсайта; Например: имена и адреси на посетени страници, час и времетраене на посещението; срок на годност: 10 минути; трета страна: Google Analytics; 20. __ar_v4 – описание: Информира, оптимизира и обслужва приложения на други уебсайтове, основавайки се на информация от посещенията на текущия уебсайт; срок на годност: 5 години; трета страна: RTB; 21.u– описание: Информира, оптимизира и обслужва приложения на други уебсайтове, основавайки се на информация от посещенията на текущия уебсайт; срок на годност: 2 години; трета страна: RTB; 22.ts – описание: Информира, оптимизира и обслужва приложения на други уебсайтове, основавайки се на информация от посещенията на текущия уебсайт; срок на годност: 2 години; трета страна: RTB;